Algemene voorwaarden reservering camping de Hof van Eeden

Betaling:

  1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten. Het totaal bedrag dient bij aankomst contant worden voldaan. Het totaalbedrag staat op uw reservering.
  2. Gereserveerde dagen worden ten alle tijde in rekening gebracht, ook al besluit men om wat voor reden dan ook eerder te vertrekken (ziekte/slecht weer), of later te arriveren.
  3. Een reservering is een zekerheid voor u dat u een plaats heeft bij ons en daarvoor dan ook daadwerkelijk moet betalen, wij kunnen tenslotte deze plaats niet meer gebruiken voor een andere gast. Wanneer u deze verplichting niet wilt aangaan adviseren wij kort van te voren telefonisch contact op te nemen of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Annulering

  1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

De schadeloosstelling bedraagt:

  • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering tot één week voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;